یک موسسه جهادی پشتیبان دیگر گروه های جهادی

از قصه‌ی ما

'گروه جهادی شهید مختار بند با مسئولیت محمد ایراندوست. این موسسه جهادی پشتیبانی - حمایت - رصد و نظارت گروه های جهادی را برعهده دارد.' در دو موضع مختلف پروژها را پیدا میکند پروژه های محرومیت زدایی که گروه های جهادی در آن ورود میکنند.و پروژه های عام المنفعه که طرف قرارداد با دستگاه حمایتی میشود.در بخش عمرانی:ساخت منازل مسکونی در زلزله - لایه روبی در سیل لرستان - خدمات فنی مهندسی را در کارنامه خوددارد. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران