گروه جهادی شهید خراسانی

از قصه‌ی ما

سید طاهر شمسی پور مسئول گروه جهادی شهید خراسانی است این گزوه در حیطه فرهنگی : گروه سرود - توزیع بسته های فرهنگی - برپایی مراسم اعیاد - گروه های قرآنی در حیطه خدمت رسانی، در روستا در درگیری های سیلاب - در درگیری بیماری سالک - کمک معیشتی '( در بین نیازمندان یک تیم مسجد محور یا محله محور هم تشکیل دادند که تمام مشکلات هر محله و نیازمندی های آن را شناسایی میکند و گروه جهادی آن را رفع میکند)' دهکده اقتصاد مقاومتی : توسط گروه جهادی شهید حججی تاسیس که کارگاه ادوات کشاورزی - گلخانه - استخر پرورش ماهی را تشکیل داده است. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران