گروه جهادی شهید حاج قاسم

از قصه‌ی ما

عباس محاوی جهادگر و (فعال مهرواره محله همدل) که در گروه جهادی شهید حاج قاسم فعال هستند'. با پویش مث حاج قاسم کارشان را شروع کرده اند.'گروه جهادی دیگری از سال85 با نام شهید محمد جهان آرا در حوزه فعالیتهای خودشان داشته اند که 'در زمینه های پزشکی-معیشتی-فرهنگی و خصوصا عمرانی فعال است. ' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران