گروه جهادی دانشجویی امام رضا

از قصه‌ی ما

علی جمشیدی جهادگر گروه جهادی امام رضا این گروه سال 94 شروع به کار کرده است در همه عرصه های بهداشت و درمان-عمرانی- اشتغال فعال هست'.در بحث فرهنگی و همایش های جوانان انقلابی و علمداران حسینی که هدف اصلی در این همایش ایجاد وحدت امام حسینی در بین جوانان بوده است' در همایش های قرآنی در روستاهای دور افتاده توانسته اند در بخش مسابقات حفظ ،افراد را شناسایی و تربیت کنند.در بحث اجتماعی در بخش جهیزیه و ازدواج یک کارگروه تشکیل داده اند.در بخش عمرانی مرمت مسکن نیازمندان- احداث راه روستایی از جمله فعالیتهایشان میباشد. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران