گروه جهادی دانشجوی

از قصه‌ی ما

'گروه جهادی شهید همدانی با مسئولیت علی معتبر نیا که از سال 94 این گروه جهادی دانشجویی فعال است و بعد از شهادت شهید همدانی بصورت تخصصی جهادی مشغول به فعالیت شده است.'در حوزه پزشکی:پزشک عمومی- دندانپزشکی - مامایی و غربالگری برای محرومین در حوزه فرهنگی:شناسایی دانش آموزان با استعداد که سالانه 14 نفر را بورسیه در مقطع دبیرستان میکنند.در حیطه عمرانی: بازسازی منازل مسکونی و مدارس فرسوده در روستاهای کم برخوردار را در کارنامه جهادی خود داشته است. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران