کتاب پاریس پاریس

از قصه‌ی ما
Photo ۲۰۱۶-۱۱-۱۵ ۱۷-۲۳-۵۰.jpg

گزیده کتاب:

اولین درشکه پر از کشتگان راه افتاد.

حشمت خندید و گفت: - خدمی کارت را شروع کن؛تیزاب و آهک و خاک. هر گودال ده تا راسته آدم جا دارد

- مگر گوسفندند سردار؟ آدمند دور از جان شما!

- هنوز اولش است. نباید رد اینها را کسی بیابد. ردشان را بیابند؛ جنازه‌کشی و شب هفت و چهل می‌گیرند، بگذار فکر کنند زنده‌اند.

- باشد سردار. هر چاه و نه راس آدم. با خاک و آهک و تیزاب.

- رویش هم تیزاب می‌ریزی. مثل آب روی خاک.

- آموخته‌ام سردار...


درباره کتاب: «پاریس پاریس» یک داستان شهری است درباره قیام گوهرشاد با رویکرد عاشقانه و حماسی.

سعید تشکّری نویسنده رمان می‌گوید: من برای نوشتن پاریس پاریس جان کندم تا از قیامی خونین حرف بزنم که اساساً مقابله با یک تمدّن و تجدّد جعلی است و مردمی مومن برای اعتقاد خود در حرم ثامن‌الحجج جان دادند.

پاریس پاریس داستان قزاقِ از عشق ناکام مانده‌ای است که به مشهد آمده تا خون به پا کند.

این کتاب سال 89 چاپ شد اما چنان که شایسته آن بود دیده نشد؛ چنان که سعید تشکری درباره آن گفت: حق رمان پاریس پاریس در نگارش این قیام شکوهمند مردمی و دینی این سکوت و خاموشی نبود.


|نگاهی به واقعه قیام مسجد گوهرشاد و دوران کشف حجاب رضاخانی|

منبع

کتاب پاریس پاریس

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی