کتاب مرثیه‌های زندان قصر

از قصه‌ی ما

حالی از جور فلک در قصر دارم زار زار

Photo ۲۰۱۶-۱۱-۱۴ ۱۸-۵۴-۱۶.jpg


گزیده کتاب: با حالی پریشان در مریضخانه قصر انشاد شد:

🔹حالی از جور فلک در قصر دارم زار زار / سینه از غم ریش ریش و قلب بی قرارم پار پار

🔹شب به شب تب از تعب بر تب فزایم عشر عشر / دم به دم غم بر غم از غم می گذارم بار بار

🔹گه ز حیرت می گزم انگشت و گه لب نرم نرم / گه ز غیرت می کنم موی عذارم تار تار

🔹اشک سرخم، می کبابم؛ دل تغنی، وای وای / طقطق ماشین دف و نغمۀ هزارم قار قار

🔹تا به کی روز از پی هم برگذارم برج برج / یا فصول سال این سان برشمارم چارچار

🔹می دهم از رنج زندان جان شیرین تلخ تلخ / لیک در واقع قتیل هجر یارم یار یار

🔹کشت عشقم، بازگوید طبع خودسر زور زور / حالی از جور فلک در قصر دارم زار زار


معرفی کتاب:

کتاب «مرثیه‌های زندان قصر» در برگیرنده اشعار زندانیان و مرثیه‌های مذهبی افرادی است که پس از واقعه گوهرشاد به جرم سیاست دستگیر و برای دوران محکومیت خود به زندان قصر فرستاده شده‌اند.

نویسنده کتاب در بخش نخست آن به معرفی تاریخچه زندان قصر پرداخته و نحوه شکل گیری این زندان و سلول‌های ویژه آن را معرفی کرده است و در ادامه و در فصل دوم نیز به معرفی چهار روحانیون صاحب نامی پرداخته است که در این زندان در بند بوده و اشعاری سروده یا زمزمه کرده‌اند.

این 4 تن عبارتند از: شیخ عباسعلی محقق خراسانی، سید محمد بحر‌العلوم موسوی قزوینی، شیخ محمد صاحب‌الزمانی و شیخ خلیل زنجانی.

مروری بر اشعار این افراد مهم‌ترین موضوع سومین فصل از کتاب است.


|نگاهی به واقعه قیام مسجد گوهرشاد و دوران کشف حجاب رضاخانی|


منبع

کتاب مرثیه های زندان قصر

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی