کانون خدمت رسانی به مستضعفین

از قصه‌ی ما

صادق علی یاری مسئول این کانون که متشکل از بسیج دانشگاه تهران است از سال 82 شروع به فعالیت کرده، 'با این هدف که بتواند بر اساس مطالعات و تجربیات و رشته های تحصیلی خود دانشجویان در راستای خدمت رسانی به قشر محروم استفاده کند.'در تمام مناطق هدف هم بین 1 تا 3 سال حضور مستمر دارند . در خود تهران نیز در مناطق حاشیه نشین فعالیت میکنند. در منطقه هرندی تهران در بحث اشتغالزایی متمرکز هستند. در منطقه مرتضی گرد فعالیت بصورت آموزشی است که یکی از دلایل عمده این منطقه نبود آموزش درست به کودکان و نوجوانان منطقه میباشد. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران