کارگاه تولیدی در زندان!

از قصه‌ی ما
Zendan-esfahan1.jpg

زندانیان زندان اصفهان با اشتغال در کارگاه‌های تولیدی این زندان از جمله کارگاه صنایع چوب و چرم ضمن پر کردن اوقات فراغت و کسب درآمد در زندان برای دوران پس از محکومیت خود در زمینه‌های مختلف شغلی آموزش دیده و مهارت کسب می‌کنند.

منابع

«کارگاه صنایع چوب و چرم در زندان اصفهان». خبرگزاری میزان. 10 مرداد 98.