کارخانه ای که با کرونا به چرخه تولید بازگشت

از قصه‌ی ما

«الکل سازی شهرک صنعتی سرآبتاوه» ۱۰ سال پیش به دلیل مشکلات راکد شد و هیچ گونه فعالیتی نداشت تا اینکه شیوع کرونا این کارخانه را به چرخه تولید بازگرداند.

با شیوع کرونا کارخانه الکل‌سازی استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج با ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰۰ لیتر الکل با نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی جهت توزیع در بیمارستان‌ها و بقیه مصارف به چرخه تولید بازگشت تا در کنار مدافعان سلامت، مردم و مسوولان کرونا ویروس منحوس را شکست دهند.

Alkolsazi.jpg


منابع

«کارخانه‌ای که پس از ۱۰ سال رکود، برای شکست کرونا به چرخه تولید بازگشت». خبرگزاری فارس. 12 اردیبهشت 99.