چوپان تحلیل‌گر

مرحوم شیخ رضا ابوالقاسمی متولد سال 1321 از منطقه¬ی اردهال کاشان، روستای باریکرسف است.

شیخ‌رضا ابوالقاسمی

پیرمرد روشن‌ضمیر و باصدق و صفای اردهال در جامه چوپانی و رعیت و با زبان زلال و ساده روستایی میگفت پشتوانه های حقیقی انقلاب یعنی مردم را چگونه باید دید و شناخت. به راستی می توان گفت که تصویر او نماد مردم سانسور شده در رسانه های نارسای داخلی و خارجی بود. صداقت و صفای او بود که غفلت و انفعال را در مقابل اطوارهای روشنفکرانه با تمثیل‌های حکیمانه و عبارات روشنگر آرام می‌کرد و با روایت‌های ناب از تاریخ اسلام ما را مجهز و آماده می‌ساخت. عشق و ارادت خالصانه او به مولای شهیدش سفیر اردهال، حضرت علی بن باقر علیه السلام خستگی کار کشاورزی و بیماری سالهای اخیرش را نشاط می بخشید و همواره مهمانان خود را به زیارت شهید اردهال دعوت می‌کرد. همپایی او از سالهای دهه چهل با انقلاب اسلامی در روستا از طریق توزیع رساله امام خمینی و پذیرایی از تبعیدیان انقلابی و مبلغان روحانی از او چهره‌ای مصمم و باانگیزه در دفاع از حقیقت اسلام ناب ساخته بود که در حضورش با ساده‌ترین عبارات مهم‌ترین شبهات ذهنی روز روشن می‌شد. مستندی از زندگی و زمانه شیخ رضا ابوالقاسمی به نام روشن فکر نیز ساخته شده است.

منابع

تیزر معرفی شیخ رضا ابوالقاسمی

قدس آنلاین