چاپ باتیک

از قصه‌ی ما
نمونه‌ای از چاپ باتیک

جمیله قرنجیک از سال ۹۰ با انگیزه فراوان و بدون هیچ نوع آموزشی شروع به یادگیری چاپ باتیک کرد. چاپ باتیک روشی برای ایجاد طرح بر روی پارچه از طریق نوعی موم یا چسب است.