واحد اردویی امور تربیتی یزد

از قصه‌ی ما

اصغر بمانی نخستین مسئول واحد اردویی امور تربیتی یزد بود؛ این مربی به‌خاطر سبک خاص کلاس داری‌اش که تلفیقی از طنز و تئاتر بوده بسیاری از بچه‌ها را جذب تئاتر کرده است که الان از مشهورترین بازیگران و مجریان یزد هستند. او همچنین خاطرات فراوانی در مورد سبک‌های خاص اردویی که ابداع کرده دارد؛ ضمنا نخستین اردوهای راهیان نور دانش آموزی در دوران جنگ از کارهای اوست.