هندوستان ایران

از قصه‌ی ما
موز کاوِندیش

شاید فکر کنیم همیشه موز از مناطق گرمسیر و خارجی به ایران وارد میشود اما همینجا در زنجان، مزرعه مرغوبی از موز نوع کاوِندیش وجود دارد که سالانه بیش از یک تن از آن برداشت می شود.

«یاسر میانجی» مدیر این گلخانه است که به گفته ی خودش این گیاه را از جهاد دانشگاهی ارومیه گرفته و اکنون حدود 60 درختچه موز را پرورش میدهد. علاوه بر محصول درخت موز، از برگ و گل نارس آن هم به عنوان گیاه دارویی استفاده می شود.

شایان ذکر است، از شهرستان طارم که بیش از ۵۰ نوع محصول کشاورزی در آن کاشت، داشت و برداشت می‌شود و به نام هندوستان ایران نیز یاد می‌شود.

محتوای بیشتر
مجموعه تصاویر فیلم فیلم


منابع

«تولید گلخانه‌ای موز در زنجان». خبرگزاری فارس. 18 مهر 99

«تولید گلخانه‌ای موز در استان زنجان». خبرگزاری فارس. 22 مهر 99

«کشت گلخانه‌ای موز». خبرگزاری صداوسیما. 18 تیر 99