نقش انقلاب بر بوم پیکرتراش

از قصه‌ی ما
استاد حسین ماستیانی

کشف جوهر درونی

حسین ماستیانی سال 1323 در سبزوار متولد شد. از همان کودکی نقاشی و خطاطی می کرد. به قول خودش جوهر درونی‌اش را در همان دوران شناخت و از آن دست نکشید. آن قدر در نقاشی زبردست بود که پیش از انقلاب ، تصویرسازی کتاب های پیشاهنگی کشور را به او سپردند.

در خدمت انقلاب

انقلاب که پیروز شد تمام هنرش را به خدمت این انفجار نور درآورد. او که در زمینه های مختلف هنری از خطاطی و نقاشی تا گریم و تئاتر و پیکر تراشی آثار بسیاری خلق کرده بود، در همان اویل انقلاب چندین تصویر بزرگ از افرادی مثل دکتر شریعتی و آیت الله طالقی کشید که در میادین مختلف سبزوار نصب شد. شاخص‌ترین این تصاویر، تصویر سه در هفت متری امام خمینی بود که در میدان مجسمة شهر جای بت شاه را گرفت. در سال های دفاع مقدس هم بر بوم‌های نقاشی ماستیانی تصاویر شهدا نقش می بست و کارهای دست هنرمندش در نمایشگاه های حجمی بزرگ در ایام هفته دفاع مقدس فضای جبهه و جنگ را برای مردم تداعی می کرد.

مجسمه مادر در مشهد، مجسمه مادر در سبزوار، مجسمه حاج ملاهادی سبزواری و مجسمه هفت پیکر در میدان مشاهیر سبزوار از جمله پیکرتراشی های این هنرمند انقلابی است.

منبع

کتاب ایام سبزوار