نانوایی بدون فروشنده

از قصه‌ی ما

در محلی در شهر یزد اینقدر اعتماد بین مردم زیاد است که نانوا، نان های خود را روی میز میگذارد و خود مردم مبلغ نان را میپردازند بدون انکه صاحب مغازه آنجا باشد.

Nyazd.jpg


منابع

«نانوایی که فروشنده ندارد!». مشرق نیوز. 15 آذر 97