موسسه خیریه محمد حسین رضوی

از قصه‌ی ما

نسترن رضوی سال 93 برادرشان را طی یک بیماری از دست میدهند.در همان سال در یک مرکز خیریه معلولین روز تولد برادرشان را برای این گروه از عزیزان جشن میگیرند.و بعد از آن در حوزه سرطان جوانان از سنین 16 تا 30 سال وارد میشوند.و یک موسسه خیریه برای این گروه تاسیس میکنند.'این موسسه مددکاریشان در بیمارستان های فیروزگر و شریعتی در حال خدمت رسانی میباشد.' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران