منصوره رشاد

از قصه‌ی ما

معرفی

خانم منصوره رشاد قبل از انقلاب در راهپیمایی ها شرکت میکرده ساختن پلاکارد و عکس و صابون رنده میکرده در جنگ در مساجد بوده و نان وکلوچه میپخته و ترشی درست میکرده و در جمع اوری کمکهای مردمی همکاری داشته است در دزفول هم با تعاون سپاه همکاری میکرده و برای فرزندان شهدا پرونده تشکیل میداده تا بهشون رسیدگی بشه.