مرادآباد مهریز روستای نمونه اشتغال

این روستا در حوزه‌های مختلفی سرآمد است:

  • محصولات کشاورزی صادراتی
  • آمار اندک بیکاری
  • کتابخوانی
  • عدم مهاجرت جوانان روستا از آن

موقعیت جغرافیایی: مرادآباد مهریز یا گرده کوه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان یزد است. محصول پسته صادراتی

پسته گرده کوه

دانلود فیلم

منبع:

شبکه خبر