مدیریت جهادی!

از قصه‌ی ما

قرار بود به بیمارستان لقمان حکیم سرخس دستگاه سی تی اختصاص داده بشه. بشرط انکه که زیر ساخت ها ش سریع اماده بشه وگرنه دستگاه به اون مهمی رو میدادن به یک شهرستان دیگه. خلاصه کار به شورای جهادی سپرده شد و کاری که بر آورد شده بود در مدت 3 یا 4 ماه و با هزینه ای فک کنم حدود 170 یا 180 میلیون تومان در عرض 11 روز و با هزینه ای ناچیز برای تجهیزات و ناهار و پذیرایی و بصورت حمل با فرغون انجام شد.چون سریع کارها ی اولیه انجام شد الحمدلله الان راه اندازی شده و مردم دارن استفاده میکنند و تو ایام کرونا هم خیلی کمک کرد

[۱]

  1. قاسم جیم آبادی