مدرس دوره‌های آموزش نظامی

از قصه‌ی ما

خانم شهلا زکی متولد سال 1340 در اهواز است. پدرش کامیون ساز و مادرش حافظ قرآن است. بعد از انقلاب مطالعه کتب شهید مطهری وشریعتی را آغاز می¬کند و بعد وارد سقافیه می¬شود. ایشان از شاگردان شهید علم الهدی است. او بعد از گذراندن دوران آموزش نظامی به روستاها و مدارس می¬رود و فعالیت آموزشی خود را شروع می¬کند. همچنین در جهاد فعالیت داشته و در روستاها حضور داشته است. سال 60 و پس از ازدواج به شوشتر می¬رود و در آن جا در گروه فرقان نفوذ می¬کند و پس از به دست آوردن اطلاعاتی درباره نشریاتشان از گروه فاصله می¬گیرد. او دارای چهار فرزند است.