محمود ذات عجم

از قصه‌ی ما

محمود ذات عجم: متولد 1333 در شهر دزفول. در سن نوجوانی با تکثیر و فروش نوار عربی کارش را شروع می کند. با نفرتی که از رژیم شاه داشته نوارهای گروه های ضد شاهنشاهی را مخفیانه تکثیر می کند. از سال 56 که مبارزات جدی می شود نوارهای سخنرانی امام، مطهری و شریعتی را رایگان تکثیر کرده و در مراکز تجمع شهر با کمک نیروهایش پخش می کند. همه سخنرانی های انقلابی شهر را شرکت می کرد و و ضبط می کرد.دسته تظاهرات 30 نفری از بازار شهر راه می اندازد و بعد از چند ابر دستگیر می شود و 4 ماه در زندان می ماند. بعد از انقلاب برای تسلی خاطر مادران شهدا، مداحان محلی دزفول را با هزینه شخصی خودش ترغیب به خواندن قطعه های محلی برای شهدا می کند و نوار را به مادران شهدا هدیه می دهد. نوارهای مداحی حاج صادق آهنگران را هر کجا می خواند سریعا گیر می آورد و با تکثیر انبوه در سراسر کشور توزیع می کرد.


منبع

مصاحبه کننده: علی هاجری مصاحبه شونده: محمود ذات عجم شهرستان: اهواز