محمد رضا غنی آبادی خیر

از قصه‌ی ما

محمد رضا غنی آبادی بعد اتمام تحصیلات در امر خرید و فروش ماشین شروع به فعالیت میکند. 'در سن 20 سالگی از طریق یکی از دوستان با دختر بچه 10 ساله ای آشنا میشود که در اثر عفونت کودک چشمهایش را از دست داده بوده است.با هزینه شخصی کودک را تحت درمان قرار میدهند.'با همت این خیرمراحل درمان کودک انجام شده و کودک بینایی خود را به دست آورده ادامه تحصیل داده و اکنون دانشجوی رشته پزشکی میباشد.از دیگر حمایتهای ایشان بسیاری از هموطنان و اهالی شهرشان را به عنوان زائر اولی ها به سفر عتبات میفرستند. ودر تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند نیز فعالیت دارند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین