مجموعه مستندات تلاش ایرانی

از قصه‌ی ما

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.


"وقتی چوب بستنی هم وارداتی بود!(غلامرضا دارابی، استان مرکزی)"