مجموعه جهادی متمرکز بر دانش آموزان ونخبه پروری

از قصه‌ی ما

محمد مهدی صالحی جهادگر و (فعال مهرواره محله همدل) 'این مجموعه متمرکز بر دانش آموزان هستند و دانش آموزان نخبه را شناسایی میکنند.'قرارگاهی با 5 زیر مجموعه :موسسه بچه های انقلاب در حیطه رسانه ابزارهای را برای جوانان علاقه مند به این حوزه تهیه کرده و در اختیارشان قرار داده که خروجی های خوبی داشته است.'اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با رویکرد تربیت مدیر تراز انقلاب اسلامی است.'هیئت دانش آموزی انصار المهدی و گروه جهای مکتب امام روح الله دانش آموزان از نزدیک محرومین و نیازمندان را ببینند و در صدد رفع نیازشان تلاش کنند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران