مبتکر یک سامانه فروش محصول برای کشاورزان

از قصه‌ی ما

محمد و حمزه کشاورز زاده برای کشت زعفران ایده جدیدی را طراحی کرده اند.به اینصورت که هر کشاورز خود به تنهایی میتواند زعفران تولید شده خود را وارد یک سامانه آنلاینی کند که هر کشاورز صفحه مخصوص به خود را در سامانه ثبت میکند در این صفحه زعفران با تمام جزییات کشت شده اش و همچنین کیفیت و قیمت نهایی آن معلوم است . 'این یک سامانه از تولید به مصرف است با حذف واسطه ها و محصولات ارگانیک' که سود محصول تماما در اختیار خود کشاورز می باشد. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین