ما می توانیم سد بسازیم

از قصه‌ی ما

ما می توانیم سد بسازیم

سد

ظرف 3-4 ماه طرح جامعی برای آبرسانی استان تهیه کردم. قسمتی از آن، طراحی پنج سد نسبتاً بزرگ بود. طرح‌ها را پیش حسن فیروزآبادی یکی از اعضای شورای جهاد بردم. وقتی توضیحات طرح‌ها تمام شد خیلی از آن استقبال کرد. گفتم اینها پول لازم دارد! گفت ما به زودی با حسن هاشمی به تهران می‌رویم. در شورای جهاد کشور محکم اینها را مطرح می‌کنیم تا پول بگیریم. وقتی برگشتند به من گفتند این طرح‌هایی که تو برای ساخت این پنج سد مطرح کرده‌ای، همه در تهران گفتند چنین چیزی امکان ساخت ندارد. ما به شدت دفاع کردیم و گفتیم آدم‌های فهمیده و جوان و فعالی داریم. آن‌ها بالاخره قانع شدند و 300 میلیون اعتبار دولتی برای این طرح‌ها در نظر گرفتند.


بخشی از خاطرات ناصر رجایی از فعالین جهادسازندگی در دهه شصت

منابع

واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جببه فرهنگی انقلاب اسلامی