مؤسس انجمن اسلامی روستا

از قصه‌ی ما

آقای حسین نام آور متولد سال 40در روستای سمن شهرستان نور مازندران است. تحصیلات خود را تا پنجم ابتدایی در روستا ادامه میدهد و بعد از آن با توجه به شرایط خانوادگی وارد تهران میشود. قبل از انقلاب آشنایی کمی با حضرت امام داشته است و به واسطه‌ی دستگیری یکی از هم محله‌ای‌ها توسط ساواک با انقلاب آشنا میشود. یک ماه مانده به انقلاب به روستا برمیگردد و آنجا در راهپیمایی ها شرکت میکند. حدود یک ماه بعد از انقلاب دوباره به تهران برمیگردد. در سال 59دیپلم میگیرد و به خدمت اعزام میشود. محل خدمت او قسمت پل سازی بوده است. در سال 61 به پیشنهاد یکی از آشنایان وارد نهضت سوادآموزی میشود و در اداره‌ی نهضت مشغول به کار میشود. عمده‌ی فعالیت راوی در اداره‌ی نهضت بوده است و کمتر نقشی در تدریس و آموزش یاری داشته است . در تهران با هم روستایی های خود انجمنی با نام انجمن اسلامی روستا تشکیل میدهند که جلسات ماهانه عقیدتی ،فرهنگی داشته‌.

جستارهای وابسته