قطعه دست و پا

از قصه‌ی ما

در گلزار شهدای شهر دزفول قسمتی وجود دارد که از آن به عنوان قطعه دست و پا یاد می شود . در طول بمباران شهر درفول بسیاری دست و پای خود را از دست دادند ولی زنده ماندند. در گلزار شهدای دزفول برای این افراد یادمانی درست شده که جنایتی که علیه آنها شکل گرفته در تاریخ ثبت شود . [۱]

  1. فاطمه طاهرنژاد