فعالیت های جهاد نصر بعد از جنگ

از قصه‌ی ما
طرح احیای 550 هزار هکتار اراضی

وسيع ترين طرح تاريخ كشاورزي كشور

طرح بزرگ احياء و توسعه 550 هزار هکتاری دشتهاي لاله گون و زرخيز استانهاي خوزستان و ايلام

این طرح عظیم، از مصوبات سفر مقام معظم رهبري در سال ۱۳۷۵ به استان خوزستان مي باشد.

 • در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، با توجه به ظرفيت و امكانات مؤسسه جهاد نصر، این طرح به این مؤسسه واگذار گرديد.

فعالیت های انجام شده در این طرحعبارت است از:

هندسي سازي اراضي

هندسي سازي و يكپارچه سازي به عنوان بخشي ازعمليات تجهيز و نوسازي اراضي ، فرايندي است كه در آن بهبود زمين از طريق نظام قطعه بندي مجدد صورت مي پذيرد.

اهداف هندسي سازي و يكپارچه سازي

۱) تجميع قطعات پراكنده مربوط به يك بهره بردار

۲) كاهش تعداد قطعات زراعي به منظور انجام فعاليت بهره برداران

۳) افزايش ميزان بهره وري قطعات زراعي

۴) كاهش هزينه حمل و نقل كشاورزان

۵) بهينه سازي مصرف آب در قطعه

۶) تثبيت مرز ها و كاهش اختلاف مالكيتي

يكپارچه سازي اراضي طرح

تجميع و ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب مناسب براي بهره برداري

تجهيز و نوسازي اراضي

198 هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی با اراده ای جهادی و تلاشی خستگی ناپذیر انجام شد.

دستاوردها، نتايج، مزيت ها، فوايد و اثرات اجرايي طرح:

۱- افزايش توليدات كشاورزي به ميزان ۹/۵ ميليون تن

۲- ايجاد قطب كشاورزي و افزايش درآمد خالص حاصل از توليدات به ميزان ۲۱.۰۰۰ ميليارد ريال ساليانه

۳- ساماندهي و جلوگيري از مهاجرت¬هاي روستايي و كاهش حاشيه نشيني شهرها

۴- ايجاد قطب كشاورزي بزرگ در منطقه و گسترش امنيت اجتماعي و تحقق توسعه پايدار در منطقه اجراي طرح

۵- صدور محصولات كشاورزي مازاد بر مصرف داخلي به كشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس

۶- ايجاد فرصتهاي اشتغال براي حدود ۳۰۰ هزار نفر شامل ۱۴۷ هزار اشتغال مستقيم و ۱۵۳ هزار اشتغال غير مستقيم

دانلود فیلم

احداث سد شهرچاي

سد شهرچای ارومیه

ثمرات این طرح:

 • تامين آب شرب اروميه بميزان حداكثر ۷۶ ميليون متر مكعب در سال
 • تامين آب كشاورزي ۱۲۵۰۰ هكتار از اراضي دشت اروميه
 • كنترل سيلاب

طرح توسعه آبزي پروري

پرورش ماهی در قفس

موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی، طرح ۱۰ ساله توسعه آبزی پروری برای تولید ۸۰ هزار تن انواع آبزی و با اولویت پرورش ماهی در قفس را تدوین کرده است. بر اساس تفاهم نامه ای میان این موسسه و سازمان شیلات ایران، قرار است در چارچوب این طرح در افق ۱۴۰۴ سالانه ۶۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس، ۱۰ هزار تن میگو، ۱۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۱۰۰ تن خاویار تولید شود.

طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمال غرب

طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي

اهـداف اصلـي طـرح

 • مهار و تنظيم آب هاي خروجي از مرزهاي غربي كشور
 • حفظ امنيت مناطق غرب و شمال غرب كشور از طريق اشتغال زايي، جلوگيري از مهاجرت و تثبيت جمعيت
 • افزايش بهره‌وري در استفاده از آب و خاك كشور با اجراي روش هاي نوين آبياري
 • افزايش سطح زير كشت محصولات باغي و زراعي
 • ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت توسعه كشت گلخانه ای
 • ايجاد نظام بهره برداري مناسب در راستاي بالا بردن بهره وري و توسعه پايدار كشاورزي در استان با مشاركت تعاوني ها و تشكل هاي ايجاد شده
 • افزايش خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي و تامين امنيت غذايي كشور

طرح برق دار كردن چاه های كشاورزي

برق دار کردن چاههای آب

سرمايه‌گذاري و برق رسانی به ۵۰ هزار چاه توسط شركت سرمايه‌گذاري جهاد نصر

یکی از نتايج قابل انتظار از اجراي طرح، حذف مصرف ساليانه ۱۸۰۰ ميليون ليتر گازوییل است.