غلام عباس احمدی شمسی

از قصه‌ی ما

معرفی

غلام عباس احمدی شمسی، فرزند اکبر 30 آبان ماه 1332 در روستای صدرآباد یزد متولد شد.

غلام عباس احمدی شمسی

تحصیلاتش را تا ششم ابتدایی ادامه داد و بعد به شغل شیشه بری مشغول شد. در جریان تظاهرات مردم روستای شمسی رستاق در تاریخ 17 آذرماه 1357 در قالب عزاداری هفتم محرم، از دست مأموران رژیم که به سمت عزاداران حمله ور شده بودند، فرار می کند و همراه با شهید کاظم دیاله از دیگر شهدای همان واقعه، به منزل یکی از افراد روستا به نام عالیه ملانوری پناه می برد که در بین چارچوب در ورودی خانه از ناحیه‌ی گلو، قلب و سر مورد اصابت گلوله‌ی سربازان رژیم قرار می‌گیرد و به شهادت می‌رسد. در این واقعه دختر 12 ساله‌ی عالیه ملانوری هم زخمی می‌شود. اهالی از ترس نیروهای رژیم پیکر غلام‌عباس را در خانه ای دیگر مخفی می‌کنند و صبح روز بعد در حسینیه‌ی روستا به خاک می‌سپارند.

منبع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد