غزوه ای که در آن" پیامبر" 200 خانواده را مسلمان کرد

از قصه‌ی ما

کشف توطئه مشرکین

راجع به غزوه بني المصطلق عرض مي‌كنم. اگر بتواند يك سوژه باشد. يك تيره‌اي از قبيله بزرگ خزاعه آمده بودند كه با اتحاد به قبايل ديگر به مدينه حمله كنند و پيغمبر و اسلام را از بين ببرند. حضرت توطئه را كشف كرد و به سرعت عمل كرد. سريع به سراغ دشمن رفتند. آنها چنين عكس‌العمل سريعي را از اسلام انتظار نداشتند. متحدانشان گريختند و بني المصطلق تنها ماند. جنگي در گرفت و با رشادت اميرالمؤمنين عليه السلام شكست خوردند. چون همه با خانواده‌هايشان به عرصه جنگ آمده بودند، همه اينها اسير شدند و طبق عرف آن زمان زن و بچه و مرد بايد به بردگي مسلمانها در مي‌آمدند. خود آنها هم پذيرفته بودند. به جنگ آمده‌ايم و شكست خورده‌ايم. نتيجه همين است منتها پيغمبر دنبال اين نبود كه حتي آن مشرك را به عنوان برده و اسير نگه دارد. از طرفي هم نمي‌تواند به حق مردم تعدي كند و حق آنها را ناديده بگيرد. حق اينها است كه برده بگيرند. عرف زمانه ايجاب مي‌كرد. حضرت با يك روش بسيار زيبايي توانست اين دويست خانواري كه همه به بردگي در آمده بودند را آزاد بكند و همه اينها با رحمتي كه از پيامبر ديدند، همه مسلمان شدند. يعني دويست خانواري كه براي نابودي اسلام آمده بودند، با آن حركت بسيار دقيق و ارزشي و رحماني پيغمبر مسلمان شدند و از اين خبطي كه كرده بودند پشيمان شدند. ما از اين نمونه‌ها كم نداريم.

منبع

تاریخ شفاهی دفتر جبهه انقلاب اسلامی.