طلبه مجاهد!

از قصه‌ی ما

یک طلبه علوم دینی و بسیجی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی تصمیم می‌گیرد تا یک گروه سرود آهنگ های انقلابی و مذهبی تشکیل دهد. در این راه مشکلاتی مواجه می شود. [۱]

  1. حسین محمدنژاد