صبحانه گرمِ رزمندگان

از قصه‌ی ما

معرفی

خانم فاطمه افتخاری مادر شهید حسن زارع، اصالتا شوشتری و متولد سال 1319 هستند.

فعالیت ها

در دوران جنگ در چایخانه لباسهای رزمنده ها را می¬شست. همچنین در دبیرستان پروین اعتصامی لباس می¬شست و برای رزمنده ها بالشت می¬دوخت. در کاروان زینب هم به دیدار خانواده شهدا میرفت و تا قبل از کرونا همچنان در کاروان زینب بود. وی در ستاد شهید علم الهدی آش و حلیم درست میکردند تا رزمنده ها صبح زود آش و حلیم بخورند. خورشت سبزی میپختند. کلوچه های شکری میپختند و در خانه بسته بندی میکردند. برای رزمنده ها شلوار میدوختند برای تازه عروسها رختخواب میدوختند. در عصمتیه هم برای سیل زده ها غذا میپخت.

منبع

دفتر تاریخ شفاهی اهواز