شهیدی که در کما هم به امام حسین عرض ارادت داشت!

از قصه‌ی ما

شهید عباس مجازی عشق و علاقه بسیار به اباعبدالله داشت. بسیار به سینه زنی و مدح اباعبدالله و روضه علاقه داشت و در روضه ها در آن ایام بیهوش می شدند. در عملیات کربلای 5 در بخش اطلاعات عملیات بود وبه سرش ترکش میخورد و به کما میرود ولی محل نگهداری اش مشخص نبود. همرزمان و خانواده چند گروه میشوند که بگردند او را پیدا کنند . یکی از همرزم هایش میگوید من رفتم بیمارستان نمازی شیراز. اسمش نبود. ولی به ایشان میگویند یک مجروح داخل کماست. اسمش را نمیدانیم. فقط به اسم حسین واکنش نشان میدهد. ایشان میروند می‌بینند که مریض در کما همان شهید عباس مجازی است که وقتی اسم امام حسین می اید دست خودش به نشانه ادب به سینه میگذارد... . [۱]

  1. صادق کیان نژاد