زوج جهادگر(خیریه انصار المهدی)

از قصه‌ی ما
سمانه سرلک وامیر حسین کیان 'زوج جهادگری که در مناطق محروم اطراف تهران متمرکز میباشند.در حوزه درمان- معیشتی وآموزشی خدمت میکنند.'در تلاش هستند در حوزه کارآفرینی بتوانند برای سرپرست خانوارهای محروم ایجاد اشتغال کنند.'در مدارس در حوزه مهدویت -آموزش و تربیت دینی فرهنگی بین کودکان و نوجوانان فعال میباشند.

[۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران