روستایی بدون بی کار با 230 واحد تولیدی

از قصه‌ی ما

موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآباد

کردآباد روستای نمونه در امر اشتغال

واحد نمونه کشوری در امر اشتغال

جمعیت این روستا هم اکنون ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است.

۶۷۰ نفر در کارگاه های این روستا فعالیت مي کنند .

درصد بی کاری: صفر

ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود


دریافت فیلم گزارش سیما

این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمی‌فرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست.

کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای هدف تولیدهای پوشاک روستای کردآباد کبود راهنگ است. منبع: خبرگزاری صدا و سیما