دوم فروردین 1342

از قصه‌ی ما

با پیشنهاد امام خمینی عید نوروز سال ۱۳۴۲ در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه امام از انقلاب سفید شاه به «انقلاب سیاه» تعبیر و همسویی شاه با اهداف آمریکا و اسرائیل افشاء شده بود. از سوی دیگر، شاه که در مورد آمادگی جامعه ایران برای انجام اصلاحات به مقامات واشنگتن اطمینان داده بود مخالفت علما برایش بسیار گران می‌آمد. از این رو تبلیغات وسیعی را علیه روحانیت و امام خمینی به راه انداخت و تصمیم به سرکوبی قیام گرفت. حادثه حمله خونین به مدرسه فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز حاصل همین تصمیم بود.

2020-12-08 151720.png

همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق اطلاعیه هایی مبنی بر اعتراض مردم و علما در بین مردم پخش شد. این تجمع ابتدا جلوی مسجد قزللی بود که کم کم به سمت مدرسه طالبیه کشیده شد. دامنه این اعتراضات رفته رفته شدت گرفت و مامورین شاه به مدرسه طالبیه حمله نمودند. در این یورش خشونت بار دو نفر به نام های شهید حسن راموز و شهید بخشعلی زهرایی به شهادت رسیدند.