دست اگر نباشد، زبانم که هست

از قصه‌ی ما
دست اگر نباشد، زبانم که هست/ به لا لایی مشق‌هایم گوش بده!

با وجود تعطیلی مدارس در کرونا، هنوز به وظیفه خود عمل می کرد و هر روز مسیر ۴۵ کیلومتری را برای درس دان به دانش آموزان ابتدایی اش به روستای میرمینگه در کرمانشاه می پیمود. اما یک روز که در مسیر بازگشت از کلاس درس به منزل بود، تصادف شدیدی کرد و هر دو دستش دچار شکستگی شد. اما این آسیب جسمی کلاس‌های درس معلم فداکار و متعهد روستا آقای «سجاد احمدی» را تعطیل نکرد و همچنان کلاس درس او با شور و شوق برپاست.


تصاویر بیشتر

منابع

«معلمان بامعرفت کرمانشاهی را بشناسید». خبرگزاری فارس. 12 اردیبهشت 99.

«معلم فداکار روستای میرمینگه ». خبرگزاری تسمیم. 14 اردیبهشت 99.