در این روستا زمان ثابت مانده است.

از قصه‌ی ما

روستای ایستا در فاصله ۹۵ کیلومتری کرج واقع شده است. '''اهالی این روستا شیوه زندگی قدیمی دارند؛ نه تنها در خانه‌ها تلویزیون یافت نمی‌شود، هیچ خودرویی در این روستا مشاهده نخواهید کرد''' و علاوه بر این انچه بسیار تعجب آور است این است که در این روستا اجازه ورود را به خانم‌ها نمی‌دهند! در این روستا حتی برق و گاز‌ها نمی‌توانید پیدا کنید و شیوه زندگی مردمان این روستا چند ده سالی از دنیا عقب است. مردم روستای ایستا حتی مراسمات عزاداری و عروسی را برگزار نمی‌کنند و معتقدند این شیوه زندگی مدرن، شبیه زندگی کفار است. کودکان برای درس خواندن و یادگرفتن ، به مدارس طالقان مراجعه نمی‌کنند و در مکتب خانه‌ای به شکل سنتی به فراگیری دروس خود همچون خوشنویسی، محرمات فقهی، و اصول عقاید می‌پردازند. نوع ازدواج‌ها در روستای ایستا بین خودشان است. سببی و نسبی با هم نسبت دارند. هیچ وقت، پسری ایستایی، با دختری خارج از روستا ازدواج نمی‌کند و هیچ دختری نمی‌تواند به ایستا بیاید و زندگی کند. با تمام این دنیای بسته‌ای که ایستایی‌ها برای خودشان دست و پا کرده‌اند، آنها ثروتمندند و منبع درآمدشان هم فروش زمین‌های پدری است که در تبریز داشته‌اند. آنها زمین کشاورزی در روستا دارند. دور زمین هایشان را با درختان تبریزی محصور کرده‌اند و مایحتاج خود را از این زمین‌ها تامین می کنند.