درمان رایگان کارتن خوابهای کرونایی

از قصه‌ی ما

وقتی که کارتن خواب ها و بی خانمان ها در بسیاری از موارد در جامعه نادیده گرفته میشوند، کادر درمانی «بیمارستان شهدای گمنام تهران» در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به یاری این افراد شتافتند و این بیماران کرونایی را به صورت رایگان درمان میکردند.

این افراد اغلب با اورژانس 115 به این مرکز منتقل میشدند و پس از بهبودی به شهرداری یا بهزیستی تحویل داده میشوند تا مراقبتهای بعدی توسط آنان انجام گیرد.


فیلم

منابع

«درمان رایگان معتادان و کارتن‌خواب‌های مبتلا به کرونا در بیمارستان شهدای گمنام». خبرگزاری فارس. 3 خرداد 99.