خیری که پیشکسوت کشتی است.

از قصه‌ی ما

حسن رحیمی این پیشکسوت کشتی در 'موسسه خیریه علی ابن ابیطالب که با همکاری ورزشکاران و هنرمندان کشور تاسیس شده است' مشغول خدمت رسانی است.کار موسسه با توزیع ارزاق شروع شده است .اکنون منطقه هدف موسسه سیستان میباشد در حوزه درمانی - حوزه آموزشی با ساخت مدارس در این منطقه - ساخت منازل مسکونی برای نیازمندان مشغول خدمات دهی هستند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران