خیری که در حیطه بیماران صعب العلاج خدمت میکند

از قصه‌ی ما

سرکار خانم دکتر مریم مفاخری با آشنایی با گروههای که در ساخت عروسکهای بومی و سنتی هستند باعث شده که این حیطه کاری را برای درمان بیماران صعب العلاج وسرطانی بکار ببرند . 'با قصه گویی در مراکز درمانی شرایط درمانی بهتری را فراهم کنند' و با قصه گویی به ساخت عروسکی بپردازند که باعث شود همدم آنها باشد در واقع با اینکار 'اندیشه بیمار را مشغول به خلق اثری میکند بجای بداندیشی به بیماری و درد . ' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین