خیری در حوزه بیماران محروم وکم برخوردار

از قصه‌ی ما

حاج کمیل نظافتی در تمام حوزه ها مشغول خدمت جهادی هستند . با صفحه مجازی اینستاگرام خود با همدلی مردم و راه اندازی پویش های مردمی 'با هشتگ وعده ما با خدا مداوا و مخارج بیمارانی که بخاطر فقر و مشکلات مالی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند را برعهده می گیرند' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین