خادم نمازجمعه‌ی تبریز

از قصه‌ی ما

وقتی انقلاب شد، مادر سه فرزند بود. سواد زیادی نداشت؛ اما با همراهی همسرش، تمام اخبار انقلاب را از طریق رادیو پیگیری می‌کرد. در اوج تظاهرات، چادرش را به کمر می‌بست؛ چوبی در دست می‌گرفت و درِ خانه‌اش را باز می‌گذاشت تا اگر کسی خواست از دست ساواک فرار کند جایی برای پناه گرفتن داشته باشد.

بعد از انقلاب برای درو گندم کشاورزان به روستاهای اطراف تبریز می‌رفت و تا شب کار می‌کرد. جنگ که شروع شد، در امور پشتیبانی مساجد فعالیت داشت؛ از پختن مربا و درست کردن ترشی تا قند شکستن و بسته‌بندی. بعد از مدت کوتاهی به فرماندهی پایگاه شهید مهدویِ مسجد دینی منصوب شد. مسجد دینی یکی از فعال‌ترین مساجد تبریز است.

خودش را خادم مصلی تبریز می‌داند. می‌گوید: «از اولین روز تشکیل نمازجمعه‌ی تبریز خادم نماز جمعه بودم و تا امروز هم خادمش هستم.» از بدترین خاطراتش، ترور آیت‌الله مدنی است.

خانم فاطمه عباسی ۷۶ ساله هنوز هم پرجنب‌وجوش و فعال در میدان‌های مختلف حضور دارد.


منبع

مصاحبه‌ی الهه آخوندزاده با خانم فاطمه عباسی. کشف حجاب. از طرف دفتر مطالعات جبهه‌ی فرهنگی آذربایجان شرقی. (مهر ۹۹)