حمله شدید شاه به انقلابیون

از قصه‌ی ما

حمله شدید شاه به انقلابیون شاه:به قیام كنندگان 15 خرداد پول دادند! با شكل گیری قیام 15 خرداد كه یك قیام مردمی در حمایت از مرجع تقلیدشان بود، پایه های نظام سلطنت محمدرضا شاه به لرزه درآمد. پس از آن شاه تلاش كرد تا با اهانت به انقلابیون و مرتجع نامیدن آنها، این مفهوم را تلقین كند كه قیام 15 خرداد را عده معدودی از واپسگراها برنامه ریزی كرده اند. او همچنین سعی كرد تا با دروغ پردازی های رسانه ای این باور را القا كند كه این حركت مردمی از خارج هدایت شده و برای شكل گیری آن پول خرج شده است. این گونه تلاش های شاه در سخنرانی های وی پس از قیام 15 خرداد نمود بارزی دارد. 19 خرداد 1342: حمله شاه به انقلابیون ساعت 4 بعد از ظهر دیروز مراسم تقسیم اسناد قریب به 14 هزار نفر از زارعین همدان ، تویسركان ، ملایر و نهاوند در میدان بوعلی همدان انجام شد . شاه در این مراسم گفت : در كنگره دهقانان ایران در دی ماه سال گذشته موقعی كه مواد قوانین ششگانه انقلاب ملی خودمان را برای دهقانان ایران و ملت ایران توضیح می دادم متذكر شدم كه دو قوه از پای نخواهند نشست چون در آزادی ملت ایران و رفاهیت آن ها آن دو قوه مرگ خودشان را مشاهده می كردند یكی از آن ها ارتجاع سیاه یا هر كسی كه مثل یك مرتجع سیاه فكر می كند و زندگیش افكارش عاداتش چه بود ؟ تجلی روح مرتجعین سیاه را ما در روز چهارشنبه 15 خرداد در شهر تهران مشاهده كردیم. وی ادامه داد : مرتجع سیاه از چندی پیش این اقدامات را شروع كرد هر كس كه تریاك می كاشت گفت تریاك بكارید به هر كسی كه تریاك می كشید گفت تریاك بكش افراد قاتل پیشینه دار را كسی كه برادر خودش را كشته بود و نظایر آن در ملاقات های شبانه در كافه های تهران پس از صرف مشروبات با مقداری پول روانه كوهستان های فارس كردند برای این كه آن جا قطاع الطریقانه امنیت مملكت را به هم بزنند . شاه گفت : در چهارشنبه 15 خرداد ارتجاع سیاه چه كرد ؟ كتابخانه پارك شهر را آتش زد یعنی هر چه كه مطابق علم و سواد و احتیاجات امروز باشد به درد او نمی خورد . ورزشگاه را آتش زد و وسیله عبور و مرور باجه های بلیط فروشی اتوبوس آتش زده شد . برای این كه لابد او فكر می كند در این قرن كه دنیا به سمت تسخیر فضا می رود او باید سوار الاغ یا قاطر بشود.

منابع

توهین شاه به انقلابیون همدان