حل بیکاری با نان

از قصه‌ی ما
Khosravi1.jpg

شاید بیکاری شوهرش، امتحانی برای آنها بود. اما او توانست با یک فکر خلاق از این امتحان سربلند بیرون آید. حالا نانی که سر سفره آنها نبود امروز سفره ی چندین نفر را پر کرده است. «اکرم خسروی» متولد سال ۱۳۶۳، دارای دو فرزند و از اهالی «روستای انجدان» شهرستان اراک است.

اکرم ۱۳ سال قبل زمانی که همسرش گرفتار بیکاری شده بود، به او پیشنهاد برقرار کردن یک نانوایی سنتی و محلی را می دهد. علیرغم واکنش های اطرافیان که مخالف چنین کاری بودند، آنها با کمک یکدیگر این نانوایی را راه اندازی می کنند و بعد از دو سال که کارشان رونق بیشتری می گیرد، برای دو نفر دیگر نیز کارآفرینی می کنند.

اکرم خسروی علاوه بر نانوایی ۳ سال قبل یک کارگاه قالی بافی با دو دار قالی ۲۵ متری راه اندازی کرد و ۱۴ زن روستایی را مشغول به کار کرد. اکرم هر روز به نانوایی می رود و در کنار همسرش تا شب کار می کند وکارهای خانه و رسیدگی به فرزندانش را در زمان استراحت انجام می دهد.

تصاویر بیشتر


منابع

«زنان کارآفرین». خبرگزاری مهر. 25 آذر 96