حبیب الله فسحت و ایده‌های خلاقانه

از قصه‌ی ما

حبیب الله فسحت:

معرفی

حبیب الله فسحت متولد شیراز، معلم بازنشسته و مشاور خانواده است. وی از نزدیکان مرحوم آیت الله حائری در شیراز بوده است که به گفته ای از آیت الله حائری خلاصه ایشان در تربیت بوده است. حبیب الله فسحت از معلمین فعال در امورتربیتی پیش از انقلاب و همچنین از مبارزین مهم شهر شیراز بوده است که ارتباط تنکاتنگی با مسجد شمشیرگرها و آیت الله حائری نیز داشته است. وی پیش از انقلاب با جمع کردن دانش آموزان مختلف از مدارس مختلف و برگزاری جلسات اعتقادی در منزل خود یا مکان های دیگر اقدام به تربیت نیرو و کادرسازی می کرده است. وی علاوه بر کارهای اعتقادی با انجام سرودها، برگزاری جشن ها و اقدامات اینچنینی جوانان مدارس مختلف را جمع می کرده و به نوعی در این میان میدان داری می کرده است.

مبارزات

در اسناد ساواک از وی به عنوان کسی که در حال کادرسازی برای مخالفت با رژیم است نام برده شده است. برگزاری سرودهای مختلف با مضامین دینی و انقلابی با دانش آموزان، برگزاری جلسات اعتقادی مدون با بهره گیری از دانشجویان حزب اللهی برای دانش آموزان به صورت هفتگی، حضور مستمر در جلسات هفتگی مسجد شمشیرگرها در کنار آیت الله حائری از فعالیت های وی به شمار می رود.

کادرسازی

ایشان با استفاده از همین ضریب نفوذ در بین دانش آموزان چندین بار اقداماتی را با استفاده از دانش آموزان فعال و مذهبی در مدارس مختلف علیه شاه ترتیب می دهد، که در یکی از موارد آن چندین هزار دانش آموز با تعطیلی مدرسه ابوذر(شاپور سابق)، جمع می شوند و علیه رژیم اعتصاب می کنند و آقای فسحت در آنجا برای دانش آموزان به صورت حماسی سخنرانی هایی با نام بردن از امام خمینی انجام می دهد که نوار آن همچنان در دست ایشان موجود است. این اتفاق در موارد دیگر و در مدارس دیگر نیز اتفاق می افتد.

ویژگیها

وی همچنین در موارد دیگر نیز اقدامات اینچنینی انجام می دهد و همیشه زیر ذره بین ساواک نیز بوده است. از ویژگی های بارز آقای فسحت هنر ایشان در خطابه و بهره بردن از فرصت ها برای پیشبرد اهداف مذهبی و انقلابی است، به طور مثال در جلسه امورتربیتی پیش از انقلاب که توسط آموزش پرورش و برای تکریم شاه برگزار می شود وی از فرصت عدم حضور یکی از سخنرانان استفاده می کند و با رفتن پشت تریبون با فن بیان و خطابه شروع به خواندن خطبه هایی از نهج البلاغه می کند.

تأسیس کتابخانه

این شخصیت فرهنگی انقلابی در طول دوران مبارزه اقدام به راه اندازی یک کتاب فروشی نیز می کند. در واقع میل ایشان به تربیت نیروی انقلابی باعث می شود تا این کار را نیز انجام. پس از انقلاب نیز وی به کار تربیتی خود در امورتربیتی ادامه می دهد و اولین آموزش روزنامه دیواری و مسائل فرهنگی هنری، مسایقات سرود مدارس و... را به همراه دیگران در امورتربیتی استان فارس راه اندازی می کند. البته شهید رجایی از وی درخواست می کند تا در تهران مشغول شود اما خود او شیراز را در اولویت قرار می دهد و مشغول ادامه کار در امورتربیتی می شود. وی همچنین چندین بار با گروه های هنری امورتربیتی در جبهه ها حاضر می شود و برای رزمندگان نیز سخنرانی هایی دارد.