حامی کودکان نیازمند

از قصه‌ی ما

مهرداد فرهادی فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی و در 20 سالگی در یک مرکز خدمات معلولین مشغول خدمت رسانی میشوند . 'بخاطر توانایی های بالایشان در امر خدمتگذاری برای تاسیس کانون ایتام دعوت میشوند .' با 7 کودک بین 6تا12 سال کانون را راه اندازی میکند .و کارخانه ایی هم جهت اشتغال زایی افراد کانون بعد از 18 سالگی احداث کرده اند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین