حاج احمد آقا در لباس مبدل برای اطلاع از اوضاع مردم

از قصه‌ی ما

حاج عیسی می‌گوید: مرحوم سید احمد خمینی بعضی مواقع به صورت ناشناس بین مردم می‌رفت و اوضاع آنان را جویا می‌شد. من خودم می‌دیدم که ایشان گاهی لباسش را عوض می‌کرد و با ظاهری متفاوت و لباس مبدل از بیت خارج می‌شد. در این خصوص از برخی از اطرافیان شنیدم که هدف ایشان سرکشی به اوضاع مردم به صورت ناشناس بوده است تا اینکه احوال مردم را از زبان خودشان بشنود. به صورت کلی باید بگویم احمد آقا نظارت دقیقی بر اوضاع بیت داشت و رفت و آمدها را زیر نظر می‌گرفت و مدام پیگیر بود که هر کسی وظایفش را خوب انجام دهد. حاج احمد آقا خیلی به مستضعفين کمک می‌کردند. حتی خاطرم می‌آید که از مشهد، اصفهان و شهرهای دیگر آنجا می‌آمدند و اظهار فقر می‌کردند و حاج احمد آقا کمکشان می‌کرد. حتی برای گروهی پس از تحقیق محلی، ماهانه مستمری تعیین می‌کردند و برایشان می‌فرستادند. [۱]

  1. حاج عیسی